Lezen met Jip.

Leren lezen is één van de belangrijkste onderdelen van het onderwijsproces.
Toch is leren lezen niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en gemakkelijk.
Vooral het hardop voorlezen kan bij leesproblemen voor angst en schaamte zorgen.

De inzet van een leeshond is nog niet alledaags, maar wel effectief.
Als een kind met leesproblemen voorleest aan een hond, dan biedt de hond ondersteuning in dit proces van leren lezen.
De leeshond kan ook in samenspraak of in opdracht van een therapeut of logopedist worden ingezet.

De hond bevordert het zelfvertrouwen tijdens de voorleessessies, omdat hij niet oordeelt of veroordeelt, geen commentaar geeft, niet steeds corrigeert en het kind zelf het leestempo laat bepalen.
Het voorlezen wordt hiermee luchtiger en ontspannen gemaakt en het haalt de druk bij het kind weg tijdens het voorlezen.

De lieve vrolijke labradoodle Jip is de leeshond die deze ondersteuning bij Buddy4Soul biedt.

Een leeshond gaat lekker naast het kind op de grond liggen en luistert naar het kind dat uit een boekje voorleest. Daarvoor is een comfortabele leeshoek op een rustige plek, in een aparte kamer of in een leeg lokaal het meest geschikt. De lengte van een voorleessessie is afhankelijk van de belastbaarheid en interesse van het kind, en duurt over het algemeen niet langer dan 15-20 minuten per keer. Er wordt natuurlijk ook tijd genomen om te knuffelen en/of te spelen met de hond. En er kan ook (indien gewenst) tijd worden besteed aan extra speloefeningen of woordspelletjes die interactief samen met de hond kunnen worden gedaan, hoe leuk is dat!
Bij de leessessies is er verder geen leerkracht aanwezig, geen leesmoeder, ouder, therapeut of logopedist. Alleen de hond en zijn begeleidster.

 De spreek- en leesvaardigheid bij kinderen wordt sterk verbeterd door de inzet van de leeshond en draagt op deze manier ook bij aan de ontwikkeling en stimulering van de communicatieve en sociale vaardigheden van het kind.

Dit leidt weer tot een verbeterde zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind.

De inzet van een leeshond kan ook heel doeltreffend worden toegepast bij volwassenen met een lees- of taalachterstand.

Mijn streven is dat er voorleessessies met Jip zullen gaan plaatsvinden op diverse locaties, zoals:
- op scholen in het basisonderwijs
- bij speciaal onderwijs
- in de bibliotheek
- in boekwinkels
De data van deze voorleessessies zullen te zijner tijd op deze website worden gezet.
Daarnaast
is het altijd mogelijk om afspraken te maken voor individuele leesbegeleiding met Jip in de gezellige studio van Buddy4Soul in Soest.

Lezen met Jip wordt een feestje!