(?)

Therapiehond begeleiding

Therapiehond begeleiding betekent dat een therapiehond begeleider met zijn eigen therapiehond als co-coach aan kinderen of volwassenen ondersteuning biedt bij (lopende) trajecten gericht op algemene of specifieke leerdoelen in de persoonlijke ontwikkeling.

Inmiddels is door wetenschappelijk onderzoek de toegevoegde waarde en positieve bijdrage van dierondersteunende therapie met de hond in de praktijk aangetoond. 

Honden voelen feilloos aan wanneer iemand bijv. verdrietig, onzeker of druk is. Zij voelen aan wat iemand nodig heeft en laten ons daarmee zien hoe wij ons van binnen echt voelen.

Honden reageren altijd eerlijk, direct en duidelijk en zonder oordeel, zij spiegelen als het ware ons gedrag en zijn daardoor goede leermeesters om ons te laten zien waar onze talenten en ontwikkelpunten liggen bij bijvoorbeeld het op de juiste manier contact maken, aandacht vragen of grenzen aangeven. 
Door spelletjes en oefeningen met de hond te doen, gericht op de gewenste vaardigheden, worden de sessies als ontspannen en plezierig ervaren en wordt op een speelse en laagdrempelige manier gewerkt aan psychologische doelen (zelfvertrouwen vergroten, angst verminderen, grenzen aangeven) en sociale doelen (contact maken en interactie met anderen) en hebben op deze wijze een positieve bijdrage op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

De aanwezigheid van de hond heeft een positief effect op de lichamelijke gesteldheid van de mens, wat tot uiting komt in bijv. een effectieve verlaging van de bloeddruk, rustiger ademhaling en ontspanning van de spieren.
Ook heeft de aanwezigheid van de hond een positief effect op de emotionele gesteldheid van de mens, wat tot uiting komt in bijv. het geven van rust, structuur, troost en zelfvertrouwen.

De hond betekent voor de mens dan ook:

 -      een buddy en maatje voor kinderen en volwassenen

 -      een katalysator in een genezingsproces

 -      een stimulerende factor

 -      een stabiele en vertrouwde factor die positiviteit en vrolijkheid biedt

 -      een rustpunt voor fysieke en emotionele ontspanning

Er kan een keuze worden gemaakt of deze begeleiding thuis, bij een instelling of therapeut of bij Buddy4Soul plaatsvindt.
De begeleiding gaat altijd op afspraak, u kunt een afspraak aanvragen door het contactformulier in te vullen of een email te sturen met uw contactgegevens.


Artikel in Soester Courant d.d. 10 okt. 2018